Endometrioziste Nöralterapi ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları

Endometriozisin nedeni hala tam olarak bilinmemektedir. Bu nedenle modern tıp yaklaşımında sıklıkla semptom odaklı davranılır.

GELENEKSEL TIBBİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Endometriozisin nedeni hala tam olarak bilinmemektedir. Bu nedenle modern tıp yaklaşımında sıklıkla semptom odaklı davranılır.

İki olasılık söz konusudur. Ya döngü birkaç yıl süreyle hormon preparatları (yapay menopoz) yardımıyla durur, ya da mukoza zarı dokusu cerrahi olarak çıkarılır.

Hormon tedavisi, bir dizi yan etkiyi (kilo alma, yorgunluk, uykusuzluk, ruh hali değişimleri, terleme, baş ağrısı gibi) beraberinde getirir. Ek olarak, ilacı bıraktıktan sonra nispeten yüksek bir nüks oranı beklenmektedir.

Hormon tedavisini genellikle belli yan etkileri olan bir operasyon izler. Ek olarak, bazı hastalarda yumurtalıklar da ameliyat sırasında çıkarılır, bu da menopozun erken başlamasına yol açar.

Bu iki seçenek de kişiyi tam olarak çözüme ulaştırmaz. Kişinin ek olarak destek tedaviler aramasına neden olur.

ENDOMETRİOZİS HASTALIĞI

Endometriozis hastalığı, uterus boşluğunun dışında endometriyum varlığı ile tanımlanır. Çoğu hastada küçük pelviste görülür. Ektopik endometriyal adacıklar adet döngüsünün hormonal değişikliklerine bağlıdır ve tipik olarak döngüye bağlı alt karın ağrısına neden olur.

Endometriozisin en yaygın semptomları başlangıçta periyodik olan, ancak daha sonra kalıcı hale gelen alt karın ağrısı ve cinsel ilişki sırasında ağrıdır. Bu ağrılar orta dereceli ya da şiddetli olabilir. Çoğu zaman kadınlar yıllarca yaşadıkları bu ağrının normal adet ağrısı olduğunu düşünür.

Adetler ağrılıdır (Dismenore) ve kanama fazla olmaktadır. Kadınlar çoğu kez çocuk sahibi olmakta zorlanırlar. Eğer kişide endometriozis bağırsakları etkilemişse, ağrılı dışkılama ve kabızlık meydana gelir. Mesaneyi etkilemesi durumunda idrar yaparken yanma ve kanlı idrar görülür.

Tanı koymada hastanın hikayesinin iyi alınması gerekir. Kadın doğum doktoru tarafından yapılan fizik muayeneyi, tanı amaçlı kullanılan USG, MRI ve Laparoskopi izler.

ENDOMETRİOZİS, TÜM KADINLARIN %10-15’ini ETKİLER

Endometriozis kronik tekrarlayan bir hastalıktır ve uzman bir doktorun takibinde olmayı ve hastanın sabırlı olmasını gerektirir. Endometriozis için birincil tedavi, deneyimli bir cerrahi ekip tarafından yapılması gereken laparoskopik onarımdır.

Son yıllarda cerrahi tedavi, ilaç tedavisi, rehabilitasyon ve psikolojik bakım gibi tedavilerin tümünün bir çatı altında birleştirildiği endometriozis merkezleri kurulmaya başlanmıştır. Bu merkezlerde hastalığın karmaşık ve kronik doğası ele alınır ve böylece uzun süreli kısıtlayıcı ağrı semptomlarından muzdarip olan hastaların, tekrar normal bir yaşam sürmeleri sağlanır.  

REGÜLASYON TIBBI NÖRALTERAPİ VE TAMAMLAYICI TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Endometrozis bir kronik enflamasyon hastalığıdır. Enflamasyon tarihte tanımlanmış en eski medikal durumlardan birisidir.

Kronik enflamasyon enfeksiyonun tamamen yok edilemediği ya da doku hasarının uzadığı durumlarda ortaya çıkar. Kronik enflamasyon, kontrollü enflamasyon çözünme fazının yanlış yönetimi nedeniyle, akut enflamasyonun kalıcı hale gelmesidir.

Mevcut araştırma sonuçlarına göre, endometriozis regülasyon ve tamamlayıcı tıpta inflamatuar proliferatif bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Bu bazı temel tedavi stratejilerini gerektirir.

  • İnflamasyonu artıran nikotin, alkol ve şekerin bırakılması önerilir.
  • Anti-inflamatuar ajanlarla doygunluk, taze yapraklarda artan lignanlar (keten tohumu yağı) ve aktif polifenollerin (meyve ve sebzeler, zeytin yağı) alımıyla amaçlanır.
  • Ağrılı vücut bölgesi "pelvis" in yeniden entegrasyonu; nöralterapi, akupunktur, manuel teknikler, dans, yoga (Luna Yoga) ve Hipno-analjezi ile sağlanabilir.

TAMAMLAYICI REGÜLASYON TIBBI NÖRALTERAPİ İLE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Kronik tekrarlayan endometriozis hastalarının; nöralterapi, akupunktur ve geleneksel Çin Tıbbı, homeopati, homotoksikoloji, fitoterapi, fizyoterapi gibi regülasyon tıbbı ve tamamlayıcı tedaviler ile semptomları hafifler ve yaşam kalitesi artar.

TAMAMLAYICI TEDAVİ MODALİTELERİ

Cerrahi ve hormonal tedavilere ek olarak, endometriozis tedavisi için tamamlayıcı tedavi yaklaşımları gittikçe daha çok kullanılmaktadır. Almanya başta olmak üzere regülasyon tıbbı, NÖRALTERAPİ ve tamamlayıcı tıbbın yaygın kullanıdığı ülkelerde tedavi protokülüne dahil edilmişlerdir.

Endometriozisin kronik tekrarlayan karakteri, semptomların ağrı hafızası nedeniyle daha şiddetli hale gelmesi ve tedavinin giderek zorlaşması bütünsel bir tedavi yaklaşımını gerektirmektedir.

NÖRALTERAPİ

Nöralterapi düşük konsantrasyonlarda lokal anesteziklerle (prokain/lidokain) vücudumuzdaki çok geniş bir elektriksel ağ yapısındaki vejetatif (otonom) sinir sisteminin uyarılmasını ve regülasyonunu sağlayan düzenleme tedavisidir.

Nöralterapiyle hem tanı konur, hem de tedavi uygulanır.

Sempatik sinir sistemi; bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde, ağrı yanıtları ve nörojenik enflamasyon oluşumunda, pro veya anti-inflamatuar yanıtlarda etkindir. Ağrı gelişimindeki enflamatuar süreç ve nörojenik yanıtlar, Nöralterapi Segmental yaklaşımı sonucu uygulanan lokal anesteziklerin antienflamatuar ve sempatik sinir sistemi üzerine olan etkileriyle düzenlenebilir.

Nöralterapi vücudumuzda çok geniş bir elektriksel ağ yapısında olan vejetatif (otonom) sinir sisteminin uyarılmasını ve regülasyonunu sağlar. Nöralterapide özellikli yerlere uygulanan lokal anestezik enjeksiyonu ile kan dolaşımı, lenf dolaşımı ve sinirsel iletim düzenlenir. Bir dokunun kan dolaşımı yani perfüzyonu artınca o doku beslenir; lenf dolaşım artınca doku metabolitlerinden arındırılır yani temizlenir ve sinir iletimi artan doku ise daha düzenli çalışır.

Kronik inflamasyon tüm organizmayı dengede tutan mekanizmayı etkileyerek birçok organ sisteminin fonksiyonunun bozulduğu çoklu sistem hastalıklarına neden olur. Diyabet, endometriozis, romatizmal hastalıklar, inflamatuvar bağırsak hastalığı, kalp damar hastalıkları, allerjiler, parkinson hastalığı ve multiple skleroz Kronik inflamasyon zemininde gelişen hastalıklardandır.

Ağrı, vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan mevcut veya potansiyel doku hasarına bağlı, kişinin geçmişindeki deneyimlerle de bağlantılı duyusal ve hoş olmayan bir duygudur.

Endimetrioziste ağrı ile başvuran bir hastanın, lokal şikayetlere odaklanan tedavilerin aksine sistematik olarak daha etkili müdahalelerle daha iyi cevap alınabileceğini bilmek önemlidir.

Nöralterapi yaklaşımı ile bunun altında yatan patofizyoloji bu bölgenin sinirsel iletimi ile ilgilidir. Sinir sisteminin iç organlarla ilgili işlevlerini yürüten kısmına vejetatif veya otonom sinir sistemi (OSS) denir. Tüm dolaşım sistemine bakıldığında arter, ven ve lenfatik sistemin sağlıklı olarak çalışabilmesi için sağlıklı bir OSS’ ye ihtiyaç vardır; sağlıklı bir OSS ise nöralte­rapi ile sağlanabilir.  Nöralte­rapi, lokal anestezik maddeler kullanarak OSS’ni uyarıp bozulmuş beden fonksiyonla­rının normale döndürülmesini sağlayan orga­nizmanın regülasyonu yoluyla uygulanan bir tedavi yöntemi­dir. Nöralterapi lokal anesteziklerin etkinliğini sadece lokal ağrılı bölgelere değil, OSS’nin nörovejetatif bağlantılarını kullanarak şikâyete kaynaklık edebilecek uzak bölgelere kadar ulaştırabilmektedir.

Tamamlayıcı tedaviler, bütünsel bir tedavi anlamında geleneksel ortodoks tıbbı ile birleştirilebilir.

Hastalık sadece bir organı değil, bütün vücudu etkiler. Disfonksiyon olan dokuya lokal anestezik enjekte edilerek yapılan Nöralterapi uygulamaları ile birlikte doğru beslenme, fitoterapi, homeopatik yaklaşım, düzenli bedensel aktivite nörovejetatif sistemdeki düzensizliği ortadan kaldırır ve düzenleyici mekanizmaların regülasyonunu sağlar.

Böylece sinir dokularındaki elektriksel iletimin düzenlenmesi sonucunda, bozulmuş olan beden fonksiyonlarının tekrar normale dönmesiyle, hastaların sağlıklarına kavuşmaları mümkün olmaktadır.

Endometriozis tedavisiyle ilgilenen hekimin cerrahi ve/veya ilaç tedavisi endikasyonunu belirlemesi, aynı zamanda tedaviye verilen cevaba ve hastalığın seyrine bağlı olarak daha fazla prosedürü yeniden değerlendirmesi gerekir.

Faydalandığım Kaynaklar :

•    Nazlikul, H: Nöralterapi Ders Kitabı 
•    Nazlikul, H: Nöralterapi Başka Bir Tedavi Mümkün
•    H. Barop’un (Çevirmen H. Nazlikul) Nöralterapi Atlası 
•    L. Fischer’in  ( Çevirmen H. Nazlikul ve Y. Tamam) Nöralterapi Kitabı
•    James W. NcNabb ( Çevirmen H. Nazlikul ve Y. Tamam) Eklem ve Yumuşak Doku Enjeksiyonları
•    Weinschenk, S: Neuraltherapie 
•    Fıscher, L et: Lehrbusch Integrative Schmeztherapie