Lazer Tedavisi

Lazer akupunkturu, lazer ışının yardımı ile yüzeyde bulunan aktif akupunktur noktalarının uyarılması tedavidir. Akut ve kronik hemen hemen tüm hastalıklarda...

Lazer akupunkturu, lazer ışının yardımı ile yüzeyde bulunan aktif akupunktur noktalarının uyarılması tedavidir. Akut ve kronik hemen hemen tüm hastalıklarda özellikle klasik akupunkturun sorumlu olduğu iletken deri noktalarına uygulama yapılır. Kliniğimizde lazer akupunkturu, özellikle iğne korkusu olan hastalarda kullanılmaktadır. Kimi zaman iğnenin arzu edilen etkiyi yapmada başarısız kaldığı yerlerde de etki edebilmektedir.

İğnenin batmasından doğan korku hissini de ortadan kalktığı için, lazer akupunktur hastalar tarafından çok tercih edilmektedir. Lazer ile tedavi tümüyle ağrısız ve aseptiktir. Işınlama sahasında yaralanma, dokuda ısınmaya ve makrokimyasal bir değişikliğe neden olmaz. Vücudun doğal iyileşme süresini hızlandırmaktadır. Diğer tedavi şekillerine karşı direnç gösteren pek çok kronik hastalık, lazer tedavisine iyi cevap verebilmektedir.