Mikrobiyolojik Tedavi

Reviquant ve Vega sistemlerle yeri geldiğinde dışarıdan serolojik test sonuçlarına göre bozuk bağırsak florası durumlarında, eksik olan mikrobiyolojik grubun yerine...

Bağırsakların önemini, bağışıklık sistemi ile olan bağlantısı ve kronik hastalıklar ile dirençli vakalardaki yeri üzerinde çok önemli çalışmalar vardır. Kliniğimizde son 15 yıldan fazladır kronik hastalıkların oluşmasında ve kronikleşmesinde kalın bağırsakların rolü ve önemi üzerinde durulmuştur. Modern tıp yeni yeni bağırsakların önemini, probiyotiklerin gerekliliğini ve mikrobiotanın derinliğini keşfetmeye çalışıyor.

Reviquant ve Vega sistemlerle yeri geldiğinde dışarıdan serolojik test sonuçlarına göre bozuk bağırsak florası durumlarında, eksik olan mikrobiyolojik grubun yerine konulması tedavisidir. Bağırsak sisteminden ve bağırsak florasından kaynaklanan disfonkisyonların gerçek manada giderilmesi durumunda kronik hastalıklarla pek baş etmek mümkün görünmemektedir.

Sağlıklı bir beden ancak sağlıklı bağırsaklar ile mümkündür. Bu prensipten yola çıkarak, nöralterapinin yanı sıra beslenmenin düzenlenmesi ve mikrobiyolojik ajanların kombinasyonu sıkça uygulanan bir tedavi yaklaşımıdır.

Ayrıca; Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul 1971’den bu yana bağırsak florasının önemi konusunda kitapları olan Dr. Med. Horst Ferdinand HERGET’in öncülüğünde ve 1996’dan bu yana Uluslararası bağırsak florası ve önemi konusundaki en köklü çalışma grubunda olan Almanya Mikrobiyoloji Derneğinin Bilim Kurulu Başkanıdır.