Miyofasiyal Ağrı Sendromu (MAS) ve Tetik Nokta (TN) En Etkin Nasıl Tedavi Edilir?

Miyofasiyal Ağrı Sendromu Tedavisi - Tetik Nokta Tedavisi - Nöralterapi Manuel Tıp Karyopratik

Miyofasiyal Ağrı Sendromu (MAS) ve Tetik Noktalar (TN)  için farklı tedavi yaklaşımları vardır.

Bunlar başlıca şunlardır: 

 • Nöralterapi / Terapötik Lokal Anestezi (enjeksiyon): Tetik noktaya prokain veya başka bir lokal anestezi enjeksiyonunu uygulamayı içerir. Bu enjeksiyon ağrı liflerini uyuşturur, gerginlik noktasını gevşetir ve kuru iğneye oranla daha etkilidir. Tetik nokta tedavisi için ilk uygulama yaklaşımıdır.
 • Tek İğneli Akupunktur / Tetik Nokta Akupunkturu (kuru iğneleme): Bu yöntemde, TN’ya bir akupunktur iğnesi batırılır ve hasta yayılan bir ağrı hissedene kadar kuvvetle uyarılır. Çoğu durumda iğne hemen çıkarılır. Tetik nokta akupunkturunun geleneksel Çin akupunkturu ile kombinasyon halinde de kullanımı mümkündür.
 • PIR - Germe Tedavisi: Tetik nokta tedavisine ek olarak, germe egzersizleri genellikle gergin kasları gevşetmeye yardımcı olur. Bazı durumlarda, zayıf kaslarda da TN ortaya çıkar. Bu durumda güçlendirme ve germe egzersizlerinin bir kombinasyonu önerilir.
 • KinezyoTape: Bu, bir tetik noktayı serbest bırakmaya veya bir kası germeye yardımcı olabilecek bazı elastik bant bandajlar ile yapılan bir tedavidir.
 • Postürün Düzeltilmesi: Hatalı duruş veya yük genellikle tetik noktanın nedenidir. Bu nedenle, postural bozukluklar araştırılmalı ve düzeltilmelidir (örn: Her zaman sağ tarafa omuz çantası takmamalı).
 • Fasiyal Terapi: Dokulardaki ve kaslardaki gerginliğin manuel tekniklerle (elle) ve yardımcılarla gevşemesidir.
 • Manuel Tıp - Fizyoterapi / Manuel Terapi: Karmaşık veya kronik bozukluklar durumunda, destekleyici fizyoterapi yardımcı olabilir. Bu özellikle pelvik oblikite, skolyoz ve temporomandibular eklem hastalıkları için geçerlidir.

KİŞİSEL DENEYİMİM: EN ETKİLİ KOMBİNASYON NÖRALTERAPİ + PİR’DİR.

TETİK NOKTA ENJEKSİYONU NÖRALTERAPİ UYGULAMASI

Nöralterapi, bazı "bozucu alan ve segment alanlarına" %0,5-%1 prokain veya lidokain uygulaması ile otonom sinir sistemi alanında etkilere yol açan bir prosedürdür. Bu genellikle ağrının azalmasına yol açar. Miyofasiyal Ağrı Sendromu (MAS) tedavisi ve Tetik Nokta (TN) tedavisi başta olmak üzere disfonksiyon olan alanların tedavisine ek olarak, yara izlerinin ve segmentlerin tedavisi de önemlidir.

Nöralterapi, ağrının en az riskle azaltılması üzerinde önemli bir etkisi olan bir tedavidir.

Nöralterapi ağrı tedavisinin kalıcı çözümünün ayrılmaz bir parçasıdır.

Vejetatif sinir sistemi veya diğer adıyla otonom sinir sistemi tüm hayati organ aktivitelerine katılır ve vücudun kendi düzenleyici mekanizmalarını destekler. Bu etki, IFMANT, BNR, ÖNR, SANTH ve IGNH eğitimlerinden özel bir diploması olan doktorların uyguladığı düzenleyici bir tıbbi yöntem olan nöral terapi tarafından da kullanılır.

Nöralterapi bütünsel ve regülasyonu kapsayan bir tedavi yöntemidir. Esasen belirli refleks noktalarına lokal anestezik, genellikle prokain içeren enjeksiyonların yapılmasından oluşur. Genellikle disfonksiyonun  tespit edildiği alanda yapılır, yani doğrudan ilgili tetik noktaya, segment için cildin altına yapılan quaddelları, sorunlu gangliyon, faset, ligamanlara yapılan enjeksiyonları içerir. Bu şekilde, altta yatan dokuya veya segment refleks aracılığıyla belirli organlara olumlu etkiler uygulanabilir. Bununla birlikte, doğrudan belirli ağrı bölgelerine enjeksiyon prosedürleri de vardır. Faset blokajında  iki omuru birbirine bağlayan küçük omurun  kısa bir süre lokal anestezik (LA) ile infiltrasyonu sağlanarak sorunlu alan LA ile sulanır. Bu tekrarlanırsa sırt ağrısı azalır, iyileşme süreci hızlanır. Ayrıca, bazı sinir köklerine, gangliyonlara ve hatta pleksusları kısa bir süre için lokal anesteziklerle (LA) blokaj sağlanır. Bu reversible bir blokajdır. Özellikle nöralterapi yaklaşımında kullanılan lokal anesteziklerin (LA) prokain ve lidokain’in yarılanma süresi kadardır.

Lokal anesteziklerin (LA) kullanımı, doktora karmaşık olmayan ve düşük riskli bir yöntem sunar. Birkaç dakika içinde şikâyetleri azaltma konusunda etkili ve güvenlidir. Kasların ve ağrı noktalarının infiltrasyonları yapılır. Buna ek olarak, bozucu alan tedavisi diğer fonksiyonel bozukluklar için ağrı tedavisinin ötesinde bir öneme sahiptir. Tesadüfen, pratisyen hekimler tarafından geliştirilen bir terapi yöntemidir (Ferdinand ve Walter Huneke'ye göre, ilk olarak 1928'de yayınlanan nöralterapi, 1940'ta daha da geliştirilmiştir). Günümüzde IFMANT, IGNH, SANTH, ÖNR, Bilimsel Nöralterapi Derneği ileri bilimsel çalışmalardan ve ileri eğitimden sorumludur.

Tüm bu yöntemlerde ortak olan, enjeksiyonun ağrılı olmasıdır. Aksi takdirde endikasyon olmaz. Hasta buna hazırlanmalıdır. Etkinin hızlı başlaması hastayı kısa sürede memnun eder. Prokain veya lidokain gibi kısa etkili lokal anestezikler, katkısız ve kortizon olmadan kullanılır.

AĞRI NOKTASINDAN UYARIYI DURDURMA VE SİLME

Bağ dokusundaki veya kaslardaki ağrı noktalarının ve ağrı bölgelerinin infiltrasyonu şu şekilde açıklanır; ağrı kasların başlangıcında, diz ekleminin kollateral ligamentlerinde, bursada, travma sonrası ağrılı periosteum noktalarında ve miyogelozlarda görülür.  Bölgede sorunlu damarlar veya başka yapılar olmaması koşuluyla, enjeksiyon "ağrıyan yere" uygulanır. Bu yüzden biraz alaycı şekilde adlandırılır "Nere ağrıyorsa oraya tedavi yöntemi".

 

 

MİYOFASİYAL AĞRI SENDROMU NÖRALTERAPİ TEKNİĞİ

TETİK NOKTA

Lokal anestezik öncelikle aktif veya latent tespit edilen tetik nokta içine yapılır, birazı da tendonlara, bağlara, periosteuma veya diğer ağrılı yapılara yakın veya doğrudan ağrılı kaslara (entesopatiler veya miyogelozlar) enjekte edilir.

LA'nın Etkisi

Aşağıdaki etkiler beklenebilir:

 • Ağrıyı keser ve  kasları gevşetir.
 • Kan dolaşımı düzelir.

Lokal anesteziğin ani etkisinden daha uzun süren ağrıda azalma olması durumunda, yani iki saatten fazla süren ve bir sonraki görüşmeye kadar ağrının azalması durumunda infiltrasyon tekrarlanabilir. Daha fazla ilerleme sağlanamazsa endikasyon kontrol edilmeli veya ilgili faktörler ortadan kaldırılmalıdır. Örneğin epikondilit durumunda, servikotorasik geçişin gerginliği gevşetilmelidir.

Prokain motor ve otonom sinir liflerini geri dönüşümlü olarak inhibe eder, lokal olarak limitler ve iletimlerini iptal eder. Önce ağrı hissi, daha sonra sıcaklık algısı (soğuk, ısı) ve son olarak dokunma ve basınç hissi azalır (Nazlikul 2017).

Ayrıca, prokain kalbin uyarılma iletimini etkiler, antiaritmik bir etkiye sahiptir ve düz kasların tonunu azaltır. Ayrıca zayıf bir parasempatolitik etkisi vardır.

Çeşitli nöralterapötik teknikler vardır:

 • Segmental tedavi: Quaddel tedavisi, tetik noktaların infiltrasyonu, eklemler, periosteum, omurganın yapıları
 • Gangliyon tedavisi: Spinal gangliyonların, pleksuların infiltrasyonu
 • Bozucu alanı tedavisi: Girişim alanından etkilendiğinden şüphelenilen bir bölgeye enjeksiyon.
 • Sistemik uygulamalar: İntravenöz enjeksiyon, infüzyon, ekstravazal enjeksiyon, vejetatif ganglionlara enjeksiyon.

Dr. Hüseyin Nazlıkul
Manuel Tıp Ağrı Regülasyon Derneği (MTAR) Başkanı
Bilimsel Nöralterapi Regülasyon Derneği Başkanı
İFMANT Başkanı

Faydalandığım Kaynaklar :

•    Nazlikul, H: Nöralterapi Ders Kitabı 
•    Nazlikul, H: Nöralterapi Başka Bir Tedavi Mümkün
•    H. Barop’un (Çevirmen H. Nazlikul) Nöralterapi Atlası 
•    L. Fischer’in  ( Çevirmen H. Nazlikul ve Y. Tamam) Nöralterapi Kitabı
•    James W. NcNabb ( Çevirmen H. Nazlikul ve Y. Tamam) Eklem ve Yumuşak Doku Enjeksiyonları
•    Weinschenk, S: Neuraltherapie 
•    Fıscher, L et: Lehrbusch Integrative Schmeztherapie