Nöralterapi nasıl etki ediyor?

Nöralterapi  çok düşük dozlarda (procain veya lidokain) lokal anestezik madde kullanılarak yapılan bir regülasyon yani düzenleme tedavisidir.

İnsan bedeni bir elektriksel bedendir. Tüm vücudumuz uzunluğu 500.000 km.'ye varan bir network ağı ile sarılmıştır. Uyarılabilen dokular herhangi bir uyarıya karşı hücre zarlarının elektriksel özelliğini değiştirerek aksiyon potansiyeli oluşturup, iletebilme özelliği göstermektedir. Sinir ve kas dokusu uyarılabilen dokulardır.

Nöralterapi vücudumuzda çok geniş bir elektriksel ağ yapısında olan vejetatif (otonom) sinir sisteminin uyarılmasını ve regülasyonunu sağlar. Nöralterapide özellikli yerlere uygulanan lokal anestezik enjeksiyonu ile vücutta 3 tane dolaşım düzenlenmiş olur; Kan dolaşımı, lenf dolaşımı ve sinirsel ileti.

Bir dokunun kan dolaşımı yani perfüzyonu artınca o doku beslenir; lenf dolaşım artınca doku metabolitlerinden arındırılır yani temizlenir ve sinir iletisi artan, düzenlenen doku ise daha düzenli çalışır.

Dolayısıyla, beslenen temizlenen ve düzenli komut alan dokunun kendini iyileştirme kapasitesi artar.

Nöralterapi Nedir?

Nöralterapi akut ve kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan bir tedavi şeklidir ve bu tedavide lokalanestezikler  kullanılır. Lokalanestezik olarak genellikle prokain  veya lidokain tercih edilir. Bu tedavi şeklinde vücut kendi vejatatif/otonom sinir sistemini kullanarak cevap oluşturur.  Lokal anesteziklerin enjeksiyonu ile vücut doğal bir yolla kendi kendini tedavi eder.

Nöralterapi tedavisinde vücudun doğru tanımlanmış bölgelerine lokalanestezikler (genellikle prokain) uygulanır ve böylece vücutta pozitif bir dolaşım sağlanmaya çalışılır. Bunun sonucunda vücut kendi kendini tedavi etme sürecine başlar ve hastalık semptomları giderilmeye başlar. nöralterapi bu yüzden en efektif doğal tedavi seçeneğidir.

Nöralterapi'de temel mantık düzenlemedir; regülasyondur. Anatomik bir eksiklik, genetik bir bozukluk tablosu nöralterapi endikasyonları içinde değildir. Dolayısıyla, Nöralterapi mevcut olan yapının regülasyonunu sağlamaktadır.

Segment Terapi

Segment teorisine göre sinir-refleks yolları üzerinde spesifik deri bölgeleri spesifik iç organlarla bağlantılıdır. Hedef deri bölgesindeki uyarılar hasarlı organda pozitif bir regülasyon sağlar ve organın kendi kendini tedavi etme sürecinin başlamasına yol açar. Segment terapi lokal anesteziklerin direkt olarak deri yüzeyine enjeksiyonu ve infiltrasyonu ile sağlanır. Deride kısa süreli bir reaksiyon oluşabilir.

Segment terapi uygulaması kaslara ve de ayrıca sinirler ile gangliyonlara intravenöz ve intraarteriel enjeksiyonlar uygulanabilir.  Prokain dolaşıma katkıda bulunur ve anti-enflamatuar etki gösterir.  Eğer nöralterapinin bu formu yarar sağlamaz ise bozucu  alanın tedavisine geçiş yapılır.

Bozucu  Alan Tedavisi

Nöralterapide ağrı çeşitlerine göre tedavi şekilleri vardır. ağrılar bozucu alanlardaki hasarlarla artış gösterebilmektedir. Bu kronik ağrılar vejetatif sinir sistemi üzerinden tüm organizmaya yayılarak iyileşme sürecini bloke eder. Bozucu alanlar çeşitli iltihaplar sonucu oluşur ve impuls oluştururlar. Bu impulslar segmentlerde veya diğer organlarda ağrı yada kronik bir rahatsızlığa yol açabilir. Yaygın olarak bilinin bozucu alanlar hasarlı dişler, uzun süre açık alan yaralar ve benzeri.  Bu süreç lokalanesteziklerin enjeksiyonu ile son bulur. Nöralterapinin diğer bir başarılı methodu da bozucu alan tedavisidir. Lokal anestezikler ile bozucu alanda iyileşme sağlanır ve vücuttaki blokaj kaldırılmış olur. 

Bu tedaviler ne zaman ve hangi durumlarda yardımcı olur?

Modern regülasyon tıbbında nöralterapi organizmadaki bütün dolaşıma etki eder: sinirsel, hormonel, musküler, dolaşım ve lenfatik sistem üzerine etkileri vardır. ayrıca kemik sistemi, sindirim sistemi ve boşaltım sistemi üzerine etkileri de vardır. bu yüzden bu tedavi seçeneğinin geniş bir yelpazesi vardır. nöralterapinin dolaşıma katkı sağlaması ve organizmada oluşmuş olan blokajı kaldırması sebebiyle sadece akut rahatsızlıklarda değil kronik rahatsızlıkların tedavisinde de başarılıdır. Nöralterapi metotları değişik tip ağrı çeşitleri, allerjiler ve iç organlardaki rahatsızlıkların giderilmesine yardımcı olur.

Örnek Endikasyonlar:

 • Baş ağrısı, migren
 • Allerji, astım ve nezle
 • Uyku bozuklukları
 • Akut ve kronik ağrılar
 • Dolaşım bozuklukları
 • Göz hastalıkları
 • Kulak rahatsızlıklarında ve kulak çınlaması
 • Jinekolojik rahatsızlıklar
 • Kalp rahatsızlıkları
 • Tiroid bezi rahatsızlıkları
 • İç organlardaki rahatsızlıklar ( örneğin karaciğer, safra, mide, bağırsak)
 • Artroz ve Artritin her türlüsünde
 • Nörolojik hastalıklar
 • Diyabet hastalığı, yüksek tansiyon
 • Sinir hastalıkları
 • Mesane rahatsızlıkları ve prostat hastalıkları gibi.

"Dr. Hüseyin Nazlıkul, hem Türkiye'deki Nöralterapi Derneği’nin ve hem de IGNH'ın eğitim görevlisi olarak 1996 yılından bu yana IGNH bünyesinde Eğitmen Eğitmenliği görevini yürüten 4 bilim adamından biridir. Türkiye’deki Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği’nin ve Dünya Nöralterapi Federasyonu’nun (IFMANT) başkanıdır. 2008 Mayıs ayında nöraterapi çalışmalarından dolayı Huneke madalyasına layık görülmüştür."

Dr. Hüseyin NAZLIKUL
IFMANT = Uluslararası Nöralterapi Federasyonu Başkanı
Bilimsel Nöralterapi Regülasyon Derneği Başkanı 

Faydalandığım Kaynaklar :

•    Nazlikul, H: Nöralterapi Ders Kitabı 
•    Nazlikul, H: Nöralterapi Başka Bir Tedavi Mümkün
•    H. Barop’un (Çevirmen H. Nazlikul) Nöralterapi Atlası 
•    L. Fischer’in  ( Çevirmen H. Nazlikul ve Y. Tamam) Nöralterapi Kitabı
•    James W. NcNabb ( Çevirmen H. Nazlikul ve Y. Tamam) Eklem ve Yumuşak Doku Enjeksiyonları
•    Weinschenk, S: Neuraltherapie 
•    Fıscher, L et: Lehrbusch Integrative Schmeztherapie