Nöralterapi sağlık sigortaları tarafından karşılanıyor mu? Nöralterapinin maliyeti nedir?

Nöralterapi uygulanan enjeksiyon alanlarına göre ve derin enjeksiyon blokajlarına bağlı olarak her nöralterapi seansı yaklaşık 200 ila 700 ₺ arasındadır.

Türkiye’de sağlık sigortaları genellikle nöralterapi için ödeme yapmamaktadır. Ülkemizde nöralterapi masrafları özel ve devlet sağlık sigorta kapsamında değildir.

İsviçre’de tüm nöralterapi girişimleri sosyal sigorta kapsamındadır. 2005 Yıllında İsviçre’de Prof. Dr. Lorenz Fischer öncülüğünde başta lokomotor sistem hastalıkları olmak üzere aile hekimlerince yapılan tedaviler kıyaslandığında nöralterapi alan hastaların devlet ve sigortaya olan maliyetlerinin anlamlı şekilde az olduğunu göstermiştir.

Almanya’da segment, genişletilmiş segment ve sistematik uygulamalar ödeme kapsamındayken tedaviye dirençli olan bozucu alan tedavisi bunun dışında tutulmaktadır.

Avusturya’da tedavi masraflarının büyük bir kısmı sigorta kapsamındır. Her üç ülkede ödeme yapılan hekimlerin hem kendi ülkesindeki nöralterapi derneklerin diplomaları hem de IFMANT diploması olan hekimlerce yapılan tedaviler ödeme kapsamındadır.

Bir gün ülkemizde de bu tedavilerin ödeneceğini ümit ediyoruz. Çünkü uzun vadede nöralterapi sağlık giderlerini azaltan ve hastalıkların kronikleşmesini önleyen bir tedavidir.