Topuk Dikeni (Plantar Fasciitis) Rahatsızlığında Nöralterapi İle Çözüm

Topuk Dikeni, genellikle genç nüfusta, aktivite artışı olduğu dönemlerde ayak tabanında ağrı şikayetiyle ortaya çıkar.

Ayak plantar yüzeyinde topuğun medialinde ağrı ile karakterizedir. Sabah yataktan kalkınca ya da oturma pozisyonundan ayağa kalkınca atılan ilk birkaç adımda şiddetli ağrı olur. Ağrı yürüme ile azalır. Çok ayakta durma ve çok aşırı yürümede artar.

Aşil tendiniti, retro kalkaneal bursit, kalkaneusun stres kırığı, subtalar eklem artriti, reiter sendromu ve seronegatif reaktif artropatilerle karışır.

NÖRALTERAPİ

Lokal Tedavi: Plantar fasianın kalkaneusa yapışma yerine ve metatarsal yapışma yerlerine %1, 1 cc lidokain uygulaması ve ayak taban kaslarında tetik nokta aranması önemlidir. Abductor hallucis brevis, Abductor digiti minimi, Quadratus plantaris, Flexör digitorum brevis kaslarında tetik nokta olması, plantar fasiada zamanla sertleşme ve ağrıya neden olur. Tetik noktaların tedavisi plantar fasitis tedavisine önemli katkı sağlar.  .  

Segmental Tedavi: Klasik okul tıbbında, genellikle lokal sorunlarda tıbbi uygulamalarımız da lokal olmaktadır. Bu yaklaşım ile   başarılı sonuç oranları pek yüksek değildir. Tüm lokal olaylar, sistemdeki sıkıntıların bir son noktası olarak ortaya çıkmaktadırlar.  Lokal uygulamadan sonra segmental uygulamayı yaparak bu lokal etkinin sistemle bütünleşmesini sağlamak tedavi için önemlidir. L1-S5 arasına quadell yapılır. L2 blokajı ve/veya kanalis sakralis uygulaması yapılır.

Bozucu Alan Tedavisi: Lokal ve tek ekstremiteyi tutan olaylarda, önemli bir bozucu alan ve kronik bir irritasyon vardır. Bozucu alan araştırılmasında kinesyolojik yaklaşım önemlidir. Herhangi bir skar dokusunun, kırık sekelinin, organsal patolojinin bozucu alan olup olmadığı kinesyolojik testlerle anlaşılabildiği gibi, yapılan nöralterapi sonrası ortaya çıkan fenomenlerle de anlaşılmaktadır.

Kombinasyon: Buna rağmen yanıt alınamayan hastalara Manuel Terapi, Manyetik Alan Terapisi, Akupunktur ve Hömopatik destek yapılır. 

Ozon uygulamaları lokal ve torbalama şeklinde olabilir. Kişisel olarak ozon ile ilgili beklenen etkiyi gözlemleyemedim. Bu durumda en etkin terapi için bölgenin kanlanmasının artırılması ve o bölgede meydana gelmiş olan yıkım ürünlerinin uzaklaştırılması çok önemlidir. 

Faydalandığım Kaynaklar :

•    Nazlikul, H: Nöralterapi Ders Kitabı 
•    Nazlikul, H: Nöralterapi Başka Bir Tedavi Mümkün
•    H. Barop’un (Çevirmen H. Nazlikul) Nöralterapi Atlası 
•    L. Fischer’in  ( Çevirmen H. Nazlikul ve Y. Tamam) Nöralterapi Kitabı
•    James W. NcNabb ( Çevirmen H. Nazlikul ve Y. Tamam) Eklem ve Yumuşak Doku Enjeksiyonları
•    Weinschenk, S: Neuraltherapie 
•    Fıscher, L et: Lehrbusch Integrative Schmeztherapie